Modernbadem Sp. z o.o.
ul. Opłotek 29
01-940 Warszawa, Polska

Telefon: +48 882 011 156

E-mail: shop@modernbaden.de

Dyrektor zarządzający:
Sławomir Frycie

Rejestr handlowy: KRS 0000799545, REGON 384138206

Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży: PL 5252798684

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (ODR), którą można znaleźć tutaj https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Jesteśmy gotowi wziąć udział w pozasądowym postępowaniu arbitrażowym przed komisją ds. arbitrażu konsumenckiego.
Odpowiedzialna jest Federalna Uniwersalna Komisja Arbitrażowa przy Zentrum Schlichtung e.V., Strassburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.universalschlichtungsstelle.de.

Nadruk wykonany przez Trusted Shops Rechtstexter we współpracy z Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte