Polityka prywatności Modernbaden Onlineshop

http://modernbaden.de - "Sklep"

Drogi Użytkowniku!

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas bardzo ważne. Chcemy, aby użytkownik mógł bez obaw korzystać z naszych usług internetowych. Dlatego poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz plikach cookies wykorzystywanych przez nasz sklep. Niniejsze informacje zostały przygotowane z uwzględnieniem zasad Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (DSGVO).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

MODERNBADEN Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie "Modernbaden Sp. z o.o."zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, za którą odpowiada Minister Gospodarki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000799545; numer NIP PL5252798684 , numer REGON 384138206, siedziba: Opłotek 29, 01-940 Warszawa; Polska.

DANE OSOBOWE I OCHRONA DANYCH

Jeśli użytkownik chce utworzyć konto klienta i korzystać z naszych usług, zostanie poproszony o podanie danych osobowych.
Twoje dane będą przez nas przetwarzane w celach określonych poniżej w związku z prowadzeniem Sklepu i oferowanymi usługami ("Usługi").

Cel przetwarzania danych:

W zależności od decyzji użytkownika:

 • Świadczenie usług oferowanych przez sklep
 • Realizacja zamówień
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług, z wyjątkiem biuletynów informacyjnych
 • Wysyłka biuletynu

Podstawa przetwarzania danych:

 • Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub wdrożenia środków przedumownych podjętych na wniosek użytkownika. (Artykuł 6, akapit 1, litera b, DSGVO)
 • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. w związku z prowadzeniem księgowości. (Artykuł 6, akapit 1, litera c, DSGVO)
 • Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych do określonych celów. (Artykuł 6, akapit 1, litera a, DSGVO)
 • Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji usług i działań wykonywanych na żądanie użytkownika i ma na celu zawarcie umowy. (Artykuł 6, akapit 1, litera b, DSGVO)
 • Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. (Artykuł 6, akapit 1, litera f, DSGVO)
 • Przetwarzane dane są wykorzystywane do określonych celów marketingu bezpośredniego (art. 6, ust. 1, lit. f DSGVO)
 • Przetwarzane dane służą do celów statystycznych i analitycznych. (Artykuł 6, akapit 1, litera f, DSGVO)
 • Przetwarzanie danych jest niezbędne do przeprowadzania badań satysfakcji klienta. (Artykuł 6, akapit 1, litera f, DSGVO)

rejestracja danych to:

 • dobrowolnie, ale w niektórych przypadkach może to być konieczne do zawarcia umowy.

Jeśli nie wprowadzisz danych, w zależności od celu, w jakim zostały one podane, może dojść do następujących sytuacji:

 • W sklepie nie będzie można się zarejestrować.
 • Nie można korzystać z usług sklepu.
 • Zakupy w sklepie nie będą możliwe.
 • W sklepie nie będzie można uzyskać informacji o ofertach specjalnych i promocjach.

Możliwość wycofania zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do czasu wycofania zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Będziemy przetwarzać Twoje dane tylko przez okres, w którym mamy do tego podstawę prawną, tj. do czasu:

 • ustało prawne zobowiązanie do przetwarzania danych.
 • nie istnieje już możliwość ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami związanymi z umową zawartą między stronami umowy.
 • wycofanie zgody na przetwarzanie danych, jeśli była ona podstawą do jego przeprowadzenia.
 • Twój sprzeciw wobec przetwarzania danych zostanie przyjęty - jeśli podstawą udostępnienia danych był prawnie uzasadniony interes administratora lub jeśli dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

- W zależności od tego, która sytuacja ma zastosowanie w danym przypadku i które zdarzenie wystąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Podczas przetwarzania Twoich danych osobowych stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z wymogami prawnymi, w tym szyfrowanie połączenia za pomocą protokołu SSL.

Prawa użytkownika

Masz prawo domagać się następujących rzeczy:

 • Dostęp do danych osobowych,
 • Czyszczenie danych,
 • Usuwanie danych,
 • Ograniczenia w przetwarzaniu,
 • Transmisja danych między administratorami,

I:

 • Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych:
  • ze względu na szczególne okoliczności - przetwarzanie Państwa danych w związku z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów administratora danych lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych... ),
  • jeśli dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, o ile przetwarzanie dotyczy takiego marketingu bezpośredniego.

W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z nami.

Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

REKLAMA E-MAILOWA Z REJESTRACJĄ W NEWSLETTERZE

Jeśli zarejestrują się Państwo w naszym newsletterze, wykorzystamy dane wymagane do tego celu lub podane przez Państwa oddzielnie, aby regularnie wysyłać Państwu nasz newsletter drogą elektroniczną na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO.
Rezygnacja z otrzymywania biuletynu jest możliwa w dowolnym momencie i można jej dokonać poprzez wysłanie wiadomości na opisany poniżej adres kontaktowy lub za pośrednictwem linku umieszczonego w tym celu w biuletynie. Po rezygnacji z subskrypcji usuniemy Twój adres e-mail, chyba że wyraźnie wyrazisz zgodę na dalsze wykorzystywanie Twoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania Twoich danych do innych celów, które są dozwolone przez prawo i o których informujemy Cię w niniejszej deklaracji.

COOKIES

Podobnie jak większość witryn internetowych, używamy tzw. plików cookie. Te zbiory danych:

 • Są one zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu komórkowego itp.).
 • Dzięki nim można m.in. korzystać z pełnego zakresu funkcji sklepu
 • Użytkownik nie zmienia żadnych ustawień urządzenia

Dzięki odpowiednim ustawieniom przeglądarek internetowych użytkownik może w każdej chwili:

 • Usuń pliki cookie
 • Zablokuj wszystkie pliki cookie w przyszłości

Nasza strona internetowa używa plików cookie:

 • aby zapisać informacje o sesji
 • do celów statystycznych
 • do celów marketingowych
 • udostępnienie funkcji sklepu

Więcej informacji na temat plików cookie oraz sposobów ich wyłączania można znaleźć w funkcji pomocy przeglądarki internetowej. Informacje techniczne na ich temat można uzyskać, naciskając klawisz funkcyjny F1 w przeglądarce internetowej. Wskazówki, jak to zrobić, w zależności od używanej przeglądarki, można znaleźć na kolejnych podstronach:

Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookie i sposobu ich obsługi można znaleźć w tym artykule:  Wikipedia

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług osób trzecich, którym mogą być ujawniane dane osobowe. Poniżej znajduje się lista potencjalnych odbiorców Twoich danych:

 • Dostawca oprogramowania niezbędnego do prowadzenia sklepu internetowego
 •  Dostawcy towarów
 • Spedycja
 • Dostawca usług płatniczych
 • Dostawca usług hostingowych
 • Dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności gospodarczej (np. oprogramowania księgowego)
 • zainteresowane organy, którym administrator jest zobowiązany udostępnić dane

INTEGRACJA ZNAKU JAKOŚCI "TRUSTBADGE" DLA ZAUFANYCH SKLEPÓW

Znak jakości Trusted Shops jest zintegrowany na tej stronie internetowej w celu wyświetlenia naszego znaku jakości Trusted Shops i zebranych ocen, a także w celu zaoferowania kupującym produktów Trusted Shops po złożeniu zamówienia.

Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów w zakresie optymalnego marketingu poprzez umożliwienie bezpiecznych zakupów zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO, które przeważają w kontekście równoważenia interesów. Odznaka Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, stanowi ofertę Trusted Shops GmbH. Odznaka Trustbadge jest dostarczana przez dostawcę CDN (Content Delivery Network) w ramach realizacji zamówienia. Trusted Shops GmbH korzysta również z usług dostawców z USA. Zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony danych. Więcej informacji na temat ochrony danych przez Trusted Shops GmbH można znaleźć tutaj: https://www.trustedshops.de/impressum/#datenschutz.

W przypadku wywołania Trustbadge serwer internetowy automatycznie zapisuje tzw. plik dziennika serwera, który zawiera również Twój adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesłanych danych oraz dostawcę składającego wniosek (dane dostępowe) i dokumentuje wywołanie. Indywidualne dane dostępowe są przechowywane w bazie danych bezpieczeństwa w celu analizy anomalii bezpieczeństwa. Pliki dziennika są automatycznie usuwane najpóźniej 90 dni po ich utworzeniu.

Dalsze dane osobowe zostaną przekazane do Trusted Shops GmbH, jeśli po złożeniu zamówienia zdecydują się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub jeśli zarejestrowali się już Państwo w celu korzystania z nich. Obowiązuje umowa zawarta pomiędzy Tobą a Trusted Shops. W tym celu dane osobowe są automatycznie pobierane z danych dotyczących zamówień. To, czy użytkownik jako kupujący jest już zarejestrowany do korzystania z produktu, jest automatycznie sprawdzane za pomocą neutralnego parametru - adresu e-mail zaszyfrowanego kryptologiczną funkcją jednokierunkową. Przed wysłaniem adres e-mail jest zamieniany na wartość hash, której Trusted Shops nie może odszyfrować. Po sprawdzeniu zgodności parametr jest automatycznie usuwany.

Jest to niezbędne do realizacji naszych i Trusted Shops nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na zapewnieniu ochrony kupującego w związku z konkretnym zamówieniem oraz na świadczeniu usług oceny transakcji zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f DSGVO. Więcej szczegółów, w tym zastrzeżenia, można znaleźć w wyżej wymienionej polityce prywatności Trusted Shops oraz na plakietce Trustbadge.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Czy chcesz skorzystać z prawa do ochrony danych osobowych?

Czy masz pytania dotyczące naszej polityki ochrony danych?

Napisz na następujący adres e-mail:
shop@modernbaden.de