Jeśli zakupiony u nas produkt okaże się wadliwy, prosimy o poinformowanie nas o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej shop@modernbaden.de )lub pocztą (nasz adres: Opłotek 29, 01-940 Warszawa, Polska). Nie należy zwracać uszkodzonych towarów. Pragniemy zaznaczyć, że poniesione w związku z tym koszty nie będą zwracane.

W zależności od rodzaju usterki można zażądać następujących działań:

  • wymiana na próbkę wolną od wad,
  • usuwanie usterek,

Można również złożyć oświadczenie dotyczące następujących kwestii:

  • obniżenie ceny,
  • odstąpienia od umowy - w przypadku wystąpienia istotnej wady.

Ponosimy odpowiedzialność za wady przez okres dwóch lat od daty dostarczenia produktu.

Z reguły reklamację można zgłosić w ciągu 1 roku od wykrycia wady. Reklamację należy jednak zgłosić przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

Więcej informacji na temat skarg można znaleźć tutaj: Postanowienia ogólne.